Resim, çocuğun küçük kas gelişimine yardımcı olduğu gibi bilişsel gelişimine de yardımcı olur, zekâsını geliştirir ve kişilik özelliklerini dışa vurur. Ayrıca kendisini sınırlı sözcük bilgisiyle ifade edemeyen çocuklar için, en kolay anlatım aracı resimdir. Çizdikleri resimler ile kendilerini ifade edebilirler. Çocuk çizdiği resimler de iç dünyasına ait bilgiler verir.

‘Resim çocuğun iç dünyasının kâğıda dökülmüş halidir’

Bol renkler kullanarak resim yapan çocuğun sağ ve sol beyni birlikte çalışır, böylece çocuğun konsantrasyon gücü ve öz güveni artar.