1. Jimnastik
  2. Jimnastik serf defans (Temel Savunma Hareketleri 15 Yaş ve Üzeri)
  3. Ritmik Jimnastik (Kızlar İçin  = 5-15 Yaş)

Okul öncesi dönemdeki çocukların hareketliliğe bağlı olarak kas ve kemik yapılarının güçlenmesi, sinir-kas koordinasyonu, sürat ve kuvvet yapılarında gelişme sağlaması çok önemlidir. İyi ve doğru yönlendirilmiş Jimnastik programı esneklik, koordinasyon, kuvvet, çabukluluk gibi fiziksel özellikleri geliştirir.